BEARBEJDNING AF PERSONLIG DATA

BASISINFORMATION OM BESKYTTELSE AF DIN DATA

  • Bearbejder: HELLO TICKET SL
  • Formål: At løse spørgsmål eller problemer der kan opstå i "Kontakt" sektionen på hjemmesiden på enheden.
  • Legitimering: Samtykke fra den berørte person
  • Modtagere: Ingen dataoverførsler forventet
  • Rettigheder: Tilgængelighed, rettelse, sletning, modstand, begrænsninger i bearbejdning og, hvis anvendelig, modstand til bestemmelsen af dataet.
  • Udøvelse af rettigheder: Paseo de las Delicias 110, 7B, 28045 – Madrid
  • Oprindelse: Den berørte person ham/hende selv.

De eneste personlige data som Hello Ticket SL, herefter "Hello Tickets", vil have adgang til er dem, som brugeren frivilligt angiver gennem websiden www.hellotickets.com, herefter "Websiden", og i de formularer der findes på den.

For at opfylde den nuværende lovgivning, har Hello Ticket taget nødvendige tekniske og organisatoriske foranstaltninger, for at opretholde det påkrævede sikkerhedniveau i forhold til bearbejdet personlig information. Ligeledes, er det udstyret med de præcise mekanismer inden for rækkevidde, for at undgå, så vidt muligt, uautoriseret adgang.

Personlig data som brugeren forsyner os med, vil danne en del af en fil, der skal bruges med mål om at give de services der tilbydes gennem hjemmesiden, løse forespørgsler, sende opdateringer angående tilbudte nyheder, såvel som leveringen af information relateret til Hello Tickets aktivitet. Deriblandt muligheden for at sende informative notifikationer til deres e-mail adresse eller styre deres CV hvis det er sendt til Hello Tickets.

Ligeledes, brugerne med adgangsrettigheder, berigtigelse og annullering, såvel som muligheden for at tilbagetrække deres samtykke er i stand til at udøve disse ved at sende en e-mail til [email protected]. Forespørgslen skal inkludere navn, efternavn(e), adresse, rettighed de ønsker at efterspørge og indhold af deres forespørgsel.

Brugeren forpligter sig til at holde data leveret af den Ansvarlige af filen behørigt opdateret. Ejeren vil være ansvarlig for skade, som Hello Tickets eller tredjeparter kunne lide som konsekvens af mangel på sandfærdighed, unøjagtighed, mangel på gyldighed og autenticitet af den tilrådighedsstilllede information.

YDERLIGERE INFORMATION OM BESKYTTELSE AF DIN PERSONLIGE DATA

For virkningerne fastsat i (EU) Regulering 2016/679 af det Europæiske Parlament og Rådet den 27. april 2016, i relation til beskyttelsen af individer med hensyn til bearbejdelsen af personlig data og den frie bevægelighed af sådanne data, og ved hvilken Direktivet 95/46/EC (Generelle lovgivning om databeskyttelse) herved frafaldes, informerer vi dig om at den tilrådighedsstillede personlige data vil blive inkorporeret (eller opdateret) i filerne tilhørende HELLO TICKET SL, med adresse på Paseo de las Delicias 110, 7B, 28045, Madrid

BEARBEJDER AF FILEN

Filen der indeholder den tilrådighedsstillede information på formularen, tilhører HELLO TICKET S.L., med adresse på Paseo de las Delicias 110, 7B, 28045 – Madrid.
For yderligere information, kan du rette ethvert spørgsmål du måtte have til følgende kontakter:
Telefon: 647 679 283
E-mail: [email protected]

FORMÅL

HELLO TICKET S.L. bearbejder informationen tilsvarende til den personlige data, der er stillet os til rådighed af de berørte personer, angående løsning af potentielle bekymringer eller kommentarer der måske modtages gennem "kontakt" formularen på hjemmesiden på enheden. Ingen automatiserede beslutninger vil blive foretaget på baggrund af førnævnte profil.

Den personlige data stillet til rådighed vil blive bevaret indtil dets sletning af den berørte person og, i dette tilfælde, så længe det ikke udtrykkeligt er forbudt af lovgivningen i kraft angående databeskyttelse. HELLO TICKET S.L. er ikke ansvarlig for yderligere, frivilligt tilrådighedsstillede data, hvis bestemmelse ikke er krævet, som ikke er taget i betragtning til det beskrevne formål.

LEGITIMERING

Legitimeringen af bearbejdningen af din personlige data er grundlagt på samtykket af den berørte person. De efterspurgte personlige data er obligatoriske, af hvilken grund, fejl fra din side til at oplyse disse, indebærer umuligheden af dets inkludering i filerne beskrevet ovenfor og overholdelsen af formålene defineret i det foregående afsnit.

MODTAGERE

Modtageren af din personlige data samlet gennem de følgende formularer, vil være HELLO TICKET S.L.

RETTIGHEDER

Enhver person har rettigheden til at modtage en bekræftelse på, om os hos HELLO TICKET S.L. bearbejder personlig data, der vedrører den person eller ej.

De interesserede personer har ret til at tilgå deres personlige data, såvel som efterspørge berigtigelsen af unøjagtig data eller, i det tilfælde, efterspørge dets sletning når, blandt andre årsager, dataet ikke længere er nødvendigt til udførelse af formålene dataet var samlet til, og overholder den nuværende lovgivning.

Under bestemte omstændigheder kan interesserede parter efterspørge at deres data begrænses, i hvilket tilfælde, vil dataet blive bevaret udelukkende til udøvelse eller forsvar af søgsmål.

Under bestemte omstændigheder og af grunde relateret til deres specielle situation, kan de interesserede parter gøre indvending mod bearbejdelse af deres data. HELLO TICKET S.L. vil ophøre bearbejdning af dataet, med undtagelse af lovmæssige og overbevisende årsager, eller i udøvelse eller forsvar af potentielle søgsmål.

De interesserede parter har desuden ret til at modtage den personlige data han/hun har stillet HELLO TICKET S.L. til rådighed, i et struktureret format, i almindeligt brug og maskinlæsbar. Denne sidste rettighed kan begrænses af følgende betingelser: at dataet denne rettighed relaterer til, er blevet stillet til rådighed af den berørte person, at hans/hendes data bearbejdes af HELLO TICKET S.L. i et automatiseret format (digitalt medie).